Om du avbryter din kurs p.g.a. sjukdom, skada eller flytt skall du omedelbart meddela WDC detta skriftligt via e-post. Läkarintyg skall vara WDC tillhanda inom två veckor från att du meddelat att du avbryter kursen. Återbetalning sker för de gånger som återstår av kursen från och med att du meddelat oss på WDC. WDC tar ut en administrationsavgift på 100:- för att göra återbetalningen.

WDC förbehåller sig rätten till ev.ändringar i kursschemat.

ALL PRESENT CARDS PURCHASED HAVE A 1 YEAR VALIDITY FROM THE DATE OF PURCHASE.

Paketpriser och rabatter.
10% familjerabatt erbjuds då alla familjemedlemmar bor på samma adress och Summan för alla KURSER överstiger 3800kr.

Kan ej kombinera med Termins kort.

Maxpris
5500 kr per termin så kan du dansa så mycket du önskar! Glöm ej att anmäla till alla kurser du önskar och betala sedan maxpris.

Disco and hiphop grupp ingår ej i Maxpris/Terminskort

OBS! RABATTER OCH MAXPRIS GÄLLER ENBART PÅ KURSER BETALDA OCH ANMÄLDA INNAN KURSSTART.

Kan ej kombinera med Familjerrabatt.

 

Du hittar oss på

Wilson Dance Center
Drottninggatan 46, Helsingborg
042-13 14 17
Plusgiro 29751-5

Share Button